Hem arrow Nyheter arrow Senaste nytt arrow Dagordning till kårstämma
Dagordning till kårstämma Utskrift E-post
Skrivet av Torbjörn Nyman   
Dagordning till kårstämma http://linkopings.scoutkar.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=28&Itemid=44 __ LINKÖPINGS SCOUTKÅRS KÅRSTÄMMA 2016-03-13 DAGORDNING § 1 Kårstämmans öppnande § 2 Fastställande av dagordningen § 3 Val av mötesordförande och mötessekreterare § 4 Val av två personer som jämte mötesordförande skall justera protokollet § 5 Fråga om stämmans behöriga utlysande § 6 Justering av röstlängden § 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 2015 § 8 Kassarapport 2015 inklusive resultaträkning och balansräkning § 9 Revisorernas berättelse § 10 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen och fastställande av resultaträkning och balansräkning § 11 Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning § 12 Motioner § 13 Fastställande av kårens verksamhetsplan och mål för verksamhetsåret 2016 § 14 Fastställande av budget för 2016 Inklusive beslut om att dra bredband via fiber eller inte till Lövsveden. Detta som alternativ till den budgeterade årliga kostnaden för telefon. § 15 Fastställande av medlemsavgift för 2017 Val (vice kårordförande och kassör är redan valda för perioden 2015-2016) § 16 Val av kårordförande, 1 år § 17 Val av sekreterare, 2 år § 18 Val av ledamot, 2 år § 19 Val av kårutvecklingsledare (KUL) § 20 Val av materialförvaltare och vice materialförvaltare § 21 Val av ansvarig för Lövsvedengruppen § 22 Val av ansvarig för uthyrning av Lövsveden § 23 Val av ansvariga för båtgruppen, (Trissarna resp Motorbåtsansvarig) § 24 Val av besiktningsman för kårens båtar § 25 Val av två ordinarie revisorer samt två suppleanter § 26 Val av firmatecknare § 27 Val av tecknare av kårens PlusGiro § 28 Val av valberedning § 29 Val av delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa Alla scoutkårer med minst fem medlemmar under 26 års ålder har rätt att utse ett ombud per påbörjat hundratal medlemmar. § 30 Val av delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa Nästa möte: 20/3 2016 § 31 Val av ansvarig för kårträffarna § 32 Val av butiksansvarig § 33 Deltagande i Linköpings föreningsallians, Idrottens Bingo, Linköpings scoutkårs andel: 0,91% av 10,5 MSEK § 34 Samarbete med andra scoutkårer alternativt erbjudande om segling för alla äldre scouter i distriktet § 35 Flytt av kårens hemsida till ny web-lösning § 36 Kårstämmans avslutande
Senast uppdaterad ( 2016-02-28 )
 
< Föregående   Nästa >